นายณัฎฐยชญ์ บุญสด

 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง
งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาและภัยพิบัติ ความปลอดภัยในท้องถนน ธนาคารขยะ

e mail: natchayot@esdc.go.th
โทรศัพท์ 0844739730

Comments