นายทศพล พิมพ์ศรี

 


 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล
 DLIT 
 โทร 0828757778      e- mail :tod@esdc.go.th  
   

แบบสำรวจการติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยsrn2 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:09 ]


ด้วย สพฐ.ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 2- 6 กรกฎาคม 2559 ศึกษารายละเอียดตามเอกสาร

1-1 of 1