ดนตรีกรรมการและสถานที่

ประชุมพร้อมกันในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูมชุมพลบุรี อ.ท่าตูม

กรรมการและสนามแข่งขัน ดนตรี.xlsx

สถานที่การแข่งขันดนตรี


ประชุมพร้อมกันในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูมชุมพลบุรี อ.ท่าตูม
Comments